четвртак 17. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар финансијских извештаја

Опште информације о Регистру

Maкроекономске информације

Јавно објављивање финансијских извештаја и спискова

Достављање финансијских и других извештаја за 2018. годину

Упутства за састављање и достављање финансијских и других извештаја за 2018. годину

  • Видео и корисничка упутства (у припреми)
  • Врсте финансијских и других извештаја и документације (у припреми)
  • Разврставање правних лица према величини (у припреми)
  • Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације (у припреми)

Услуге из Регистра

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR