среда 17. октобар 2018.

Get Adobe Flash player

Контакти, адресе, телефони

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Бранкова 25
11000 Београд
Србија

За све информације које желите да добијете телефоном, позовите Инфо центар АПР011 20 23 350.

Факс у централној јединици у Београду: 011 333 1 410.
Факс за Регистар лизинга и Регистар залоге: 011 333 1 468.

Број телефона за обавезно заказивање термина ради прегледања списа у архиви АПР011 333 1 434.

Архив Агенције за привредне регистре

Ослобођења ББ
11090 Раковица
Србија

Позивни центар за грађевинске дозволе: Све информације из области грађевинарства можете пронаћи на адреси www.gradjevinskedozvole.rs. Питања можете послати на електронске адресе: info@gradjevinskedozvole.rs и CEOP-APR@apr.gov.rs. За проблеме потписивања захтева можете се обратити техничкој подршци АПР на: sd@apr.gov.rs.
 

Питања, коментаре и сугестије можете упутити и електронском поштом следећим секторима:

 • За општа питања, коментаре, сугестије: registar@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на регистрацију предузетника, из делокруга рада Регистра привредних субјеката: preduzetnici@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на регистрацију привредних друштава, из делокруга рада Регистра привредних субјеката: drustva@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра финансијског лизинга: lizing@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра заложног права на покретним стварима и правима: zaloga@apr.gov.rs
 • За општа питања која се односе на делокруг рада Регистра финансијских извештаја и података о бонитету: fib@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на пријем, контролу, регистрацију, обраду и објављивање финансијских извештаја: finizvestaji@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на бонитет, анализе и пружање услуга из Регистра финансијских извештаја и података о бонитету: bonitet@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра удружења и Регистра страних удружења: udruzenja@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра медија: mediji@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра туризма: turizam@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра задужбина и фондација: zaduzbineifondacije@apr.gov.rs
 • За општа питања која се односе на делокруг рада Регистра мера и подстицаја регионалног развоја: regmprr@apr.gov.rs 
 • За техничка питања која се односе на електронски унос и коришћење података Регистра мера и подстицаја регионалног развоја: regmprr.it@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра стечајних маса: stecajne.mase@apr.gov.rs 
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра судских забрана: sudske.zabrane@apr.gov.rs
 • За питања која се односе на делокруг рада Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње: poljoprivredni.ugovori@apr.gov.rs
 • За питања из локалних самоуправа са којима АПР има споразум о сарадњи: apr-ok@apr.gov.rs
 • За коментаре, сугестије, критике и похвале званичне интернет презентације АПР: internetstrana@apr.gov.rs 
 • За техничке проблеме везане за званичну интернет презентацију АПР: sd@apr.gov.rs
 • Питања за прес службу Агенције: press@apr.gov.rs
 • За подношење захтева за доставу података на основу Методологије за давање података у електронској форми (не односи се на изводе и потврде): apr-podaci@apr.gov.rs
 • За наручивање предмета и заказивање термина у архиви АПР: arhiv@apr.gov.rs
 • За захтеве за информацијама од јавног значаја: press@apr.gov.rs.     

Приликом писања поруке, молимо вас да оставите име, презиме и број телефона, како бисмо били у могућности да вам одговоримо, односно контактирамо у случају потребе.

Седиште и организационе јединице АПР

Место Адреса Радно време радним даном Радно време са странкама Контакт телефон
Београд Бранкова 25 07:30 до 15:30 09-15 011 20 23 350
Нови Сад Стражиловска 2 07:30 до 15:30 09-15 021 47 54 308
Суботица Трг Лазара Нешића 1 07:30 до 15:30 09-15 024 671 930
Зрењанин Трг Слободе 10 (зграда Градске куће, канцеларија 18) 07:30 до 15:30 09-15 023 511 518
Панчево Трг Николе Тесле 5 07:30 до 15:30 09-15 013 351 610
Пожаревац Стари корзо 36 07:30 до 15:30 09-15 012 220 051
Ваљево Железничка 5, I спрат 07:30 до 15:30 09-15 014 291 013
Краљево Цара Душана 41/I 07:30 до 15:30 09-15 036 326 999
Ужице Љубе Стојановића 5, (канцеларија 20) 07:30 до 15:30 09-15 031 513 868
Зајечар Трг ослобођења бб (канцеларија Т-1) 07:30 до 15:30 09-15 019 420 360
Крагујевац Цара Лазара 15 07:30 до 15:30 09-15 034 339 481
Ниш

Обреновићева бб, ТПЦ Калча,ламела б, I спрат, локал 40

07:30 до 15:30 09-15 018 296 002
Лесковац Стојана Љубића 12, (канцеларија 9) 07:30 до 15:30 09-15 016 237 655
Косовска Митровица Краља Петра Првог 106 07:30 до 15:30 09-15 028 421 006

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR